Leusden,
07
mei
2019
|
11:57
Europe/Amsterdam

Klassewerk van Volkswagen Bedrijfswagens brengt praktijk naar leslokaal

  • Praktijkkennis van vakspecialisten rechtstreeks in de klas via Instagram Live
  • 91% van MBO-studenten heeft behoefte aan aanvullend praktijkonderwijs van vakspecialisten
  • Nieuwe lesmethode draagt bij aan kwaliteit van vakopleidingen en ontwikkeling van innovatie

Volkswagen Bedrijfswagens introduceert Klassewerk, een innovatieve lesmethode via Instagram Live. Daarbij worden MBO-studenten in de klas real-time ondersteund door specialisten uit de praktijk. Zo springt Klassewerk in op de groeiende behoefte van MBO’ers aan up-to-date praktijkkennis op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Met Klassewerk maakt Volkswagen Bedrijfswagens het verschil voor vakmensen van de toekomst. Met deze nieuwe lesmethode, die start op 10 mei als pilot op het ROC Amsterdam en MBO Rijnland, beantwoorden vakspecialisten vragen terwijl ze aan het werk zijn. Dit gebeurt real-time via een interactieve helm.

De kennis van nu: van praktijk naar student

91 procent van de MBO-studenten lijkt het leerzaam om les te krijgen van vakspecialisten uit de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder studenten van de twee scholen die deelnemen aan de pilot van Klassewerk. Uit het onderzoek blijkt ook dat 86 procent van de studenten het leuk lijkt om een kijkje achter de schermen te nemen bij vakspecialisten. Daarnaast geeft de meerderheid (61%) aan dat ze - aanvullend op hun huidige lesprogramma - meer willen leren over de praktijkervaringen van professionals uit het werkveld.

Marjolein van Kooten, afdelingshoofd van ROC Amsterdam, ziet een toegevoegde waarde voor het MBO-onderwijs van deze nieuwe aanvullende werkvorm: “Klassewerk draagt bij aan de verbinding tussen theorie en praktijk. Het laat studenten kennismaken met (nieuwe) werkvormen, zonder dat ze daarvoor de school uit hoeven. Je haalt de buitenwereld naar binnen.” Badr Moustaïne, docent bij ROC Amsterdam, beaamt dit en geeft aan dat Klassewerk dynamischer is dan zijn gebruikelijke lesmethode: “De studenten zien de lesstof voor hun ogen worden toegepast. Dat is vrij zeldzaam en gebeurt nergens binnen het technisch onderwijs.” Omdat studenten zich dagelijks op Instagram begeven, is dit een laagdrempelige manier van kennisvergaring. Meer dan de helft (55%) van de studenten geeft dan ook aan het leuk te lijken om les te krijgen via Instagram.

Ook Harry Buijs, specialist in wind- en zonne-energie en één van de professionals die de Klassewerk lessen verzorgt, vindt dat theorie- en praktijkkennis beter op elkaar afgestemd kunnen worden: “Het verbaast me dat leerlingen vaak theoretisch al best veel weten, maar dat de praktijkkennis wat mager is.” Daarom vindt hij het belangrijk dat zijn kennis wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. Deze nieuwe manier van lesgeven heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de deelnemende studenten, illustreert Moustaïne: “Vakspecialisten dragen een steentje bij aan de opleiding van hun toekomstige medewerkers. Ook draagt hun kennis uit de praktijk bij aan de ontwikkeling van de docenten.”

Duurzaamheid en innovatie

Van Kooten ziet dat er een groeiende behoefte is in het MBO om het curriculum aan te vullen met lessen over duurzaamheid en innovatie: “Specialisten uit de praktijk hebben actuele kennis die op een school nooit in die mate aanwezig kan zijn.” Ook Moustaïne is hier actief mee bezig in zijn lessen: “Ik probeer mijn studenten bewust te maken van het feit dat we een nieuwe fase in gaan, waar duurzaamheid niet meer een bijzonderheid is, maar de standaard wordt. Een initiatief als Klassewerk kan de vertaalslag, die nog nodig is binnen het onderwijs, ondersteunen.”

Beter beroepsperspectief

66 procent van de leerlingen geeft aan dat ze denken dat de kennis die ze opdoen bij Klassewerk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 70 procent ziet Klassewerk dan ook als een toegevoegde waarde op hun huidige lesprogramma. Ook Buijs ziet een meerwaarde: “We hebben weinig tijd om mensen op te leiden in het veld. Het zou fijn zijn als mensen meer praktijkkennis zouden hebben. Door Klassewerk krijgen ze toch wat meer inzicht.”

Vakmensen van de toekomst

In de pilotperiode van Klassewerk worden de eerste vier lessen ondersteund door specialisten op het gebied van duurzaam bouwen. Deze professionals rijden stuk voor stuk in een Volkswagen bedrijfswagen. Voor de vijfde les kunnen vakmensen uit verschillende disciplines zich aanmelden. Ook MBO-docenten die geïnteresseerd zijn in de Klassenwerk-methode kunnen dat doen. Het centrale informatie- en inschrijfpunt is volkswagenbedrijfswagens.nl/klassewerk.

Na de pilotperiode worden de aanmeldingen aan elkaar gekoppeld, en komen nieuwe Instagram Live praktijklessen tot stand, zo is de intentie. En zo maakt Volkswagens Bedrijfswagens ook voor de vakmensen van de toekomst het verschil.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.