Leusden,
11
juni
2019
|
16:04
Europe/Amsterdam

Plaatsing Wikkel House live via Instagram te volgen met Klassewerk

  • Nieuwe Klassewerk praktijkles van Volkswagen Bedrijfswagens deze week beschikbaar
  • Praktijkkennis van vakspecialisten rechtstreeks in de klas via Instagram Live
  • Nieuwe lesmethode draagt bij aan kwaliteit van vakopleidingen en ontwikkeling van innovatie
Samenvatting

Volkswagen Bedrijfswagens maakt deze week alweer de derde les beschikbaar met Klassewerk, een innovatieve lesmethode via Instagram Live waarbij MBO-studenten in de klas real-time worden ondersteund door specialisten uit de praktijk. Studenten kijken aanstaande donderdag real-time mee bij het plaatsen van een Wikkel House. Deze nieuwe praktijkles is een mooi voorbeeld van hoe Klassewerk inspringt op de groeiende behoefte van MBO’ers aan up-to-date praktijkkennis op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Met Klassewerk maakt Volkswagen Bedrijfswagens het verschil voor vakmensen van de toekomst. Met deze nieuwe lesmethode, die op 10 mei is gestart als pilot op het ROC Amsterdam en MBO Rijnland, beantwoorden vakspecialisten vragen terwijl ze aan het werk zijn. Dit gebeurt real-time via een interactieve helm. Volkswagen Bedrijfswagens maakt nu alweer de derde interactieve les beschikbaar. Op donderdag 13 juni kijken de studenten mee terwijl er een Wikkel House (een duurzame tiny house van karton) wordt geplaatst in de Tuinen van West in Amsterdam.

“Klassewerk draagt bij aan de verbinding tussen theorie en praktijk. Het laat studenten kennismaken met (nieuwe) werkvormen, zonder dat ze daarvoor de school uit hoeven. Je haalt de buitenwereld naar binnen,” aldus Marjolein van Kooten, afdelingshoofd van ROC Amsterdam, die in Klassewerk een toegevoegde waarde ziet voor het MBO-onderwijs Badr Moustaïne, docent bij ROC Amsterdam, beaamt dit en geeft aan dat Klassewerk dynamischer is dan zijn gebruikelijke lesmethode: “De studenten zien de lesstof voor hun ogen worden toegepast. Dat is vrij zeldzaam en gebeurt nergens binnen het technisch onderwijs.” Omdat studenten zich dagelijks op Instagram begeven, is dit een laagdrempelige manier van kennisvergaring. Meer dan de helft (55%) van de studenten geeft dan ook aan het leuk te lijken om les te krijgen via Instagram.

De kennis van nu: van praktijk naar student

91 procent van de MBO-studenten lijkt het leerzaam om les te krijgen van vakspecialisten uit de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder studenten van de twee scholen die deelnemen aan de pilot van Klassewerk. Uit het onderzoek blijkt ook dat 86 procent van de studenten het leuk lijkt om een kijkje achter de schermen te nemen bij vakspecialisten. Daarnaast geeft de meerderheid (61%) aan dat ze - aanvullend op hun huidige lesprogramma - meer willen leren over de praktijkervaringen van professionals uit het werkveld.

Beter beroepsperspectief

66 procent van de leerlingen geeft aan dat ze denken dat de kennis die ze opdoen bij Klassewerk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 70 procent ziet Klassewerk dan ook als een toegevoegde waarde op hun huidige lesprogramma. Ook Buijs ziet een meerwaarde: “We hebben weinig tijd om mensen op te leiden in het veld. Het zou fijn zijn als mensen meer praktijkkennis zouden hebben. Door Klassewerk krijgen ze toch wat meer inzicht.”

Vakmensen van de toekomst

In de pilotperiode van Klassewerk worden de eerste vier lessen ondersteund door specialisten op het gebied van duurzaam bouwen. Deze professionals rijden stuk voor stuk in een Volkswagen bedrijfswagen. Voor de vijfde les kunnen vakmensen uit verschillende disciplines zich aanmelden. Ook MBO-docenten die geïnteresseerd zijn in de Klassenwerk-methode kunnen dat doen. Het centrale informatie- en inschrijfpunt is volkswagenbedrijfswagens.nl/klassewerk.

Na de pilotperiode worden de aanmeldingen aan elkaar gekoppeld, en komen nieuwe Instagram Live praktijklessen tot stand, zo is de intentie. En zo maakt Volkswagens Bedrijfswagens ook voor de vakmensen van de toekomst het verschil.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.