Wolfsburg,
28
oktober
2015
|
16:47
Europe/Amsterdam

Matthias Müller onthult volgende stappen voor Volkswagen Group

  • Ondersteuning van klanten heeft topprioriteit
  • Volkswagen kijkt verder dan actuele crisis
  • Nieuwe strategie wordt in 2016 onthuld

Matthias Müller, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Volkswagen Aktiengesellschaft, heeft de vijf belangrijkste stappen gepresenteerd voor de herstructurering van de Group. “We moeten verder kijken dan de actuele situatie en condities creëren voor de succesvolle verdere ontwikkeling van Volkswagen,” verklaarde Müller op woensdag in Wolfsburg. Müller presenteerde een vijfpuntenplan dat hij wil gaan implementeren zodat Volkswagen ook in de toekomst één van ’s werelds meest toonaangevende autofabrikanten blijft. Müller is overtuigd dat “Volkswagen sterker dan ooit uit deze situatie naar voren komt”. Hij kondigde aan dat de fundering voor de Strategy 2025 van de Group volgend jaar gepresenteerd wordt.

De CEO van Volkswagen legde uit dat het zijn topprioriteit is om klanten te ondersteunen die getroffen zijn door de dieselsituatie. “Onze klanten staan aan de basis van alle activiteiten waarmee onze 600.000 werknemers zich bezighouden,” verklaarde hij. Volgens Müller werkt Volkswagen hard aan de ontwikkeling van effectieve technische oplossingen. In overleg met de Kraftfahrtbundesamt (KBA, het Duitse equivalent van de Nederlandse RDW) staat de implementatie ervan gepland voor begin januari 2016.

Müller’s tweede prioriteit is het systematisch voortzetten en afronden van het onderzoek naar de oorzaak. “We moeten de waarheid boven tafel krijgen en er lering uit trekken,” aldus Müller, die toevoegde dat Volkswagen extreem grondig is in de analyse van de situatie. Voor dit doel is auditkantoor Deloitte aangesteld, aanvullend op de stappen die al eerder werden aangekondigd. Volgens Müller moeten de verantwoordelijken voor deze situatie rekening houden met zware consequenties.

Müller’s derde prioriteit is de introductie van nieuwe structuren binnen de Volkswagen Group. “Belangrijk is dat het management van de Group in de toekomst in grote mate wordt gedecentraliseerd,” lichtte hij toe, met meer onafhankelijkheid voor de merken en regio’s. Müller gaf aan dat de Raad van Bestuur zich gaat focussen op cross-merk strategieën, het benutten van synergiën en het effectief gebruiken van middelen binnen de Group. “We zullen ons huidige productportfolio van ruim 300 modellen in detail herbeoordelen en bekijken welke bijdrage welk model aan onze resultaten levert.”

Als vierde prioriteit streeft Müller naar een herziening van de culturele en managementwaarden binnen de Group. Hij gaf aan dat het streven naar perfectie, de toewijding van de medewerkers en de maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de Volkswagen Group behouden moeten blijven. Hij gelooft echter ook dat er veranderingen noodzakelijk zijn in de wijze waarop Volkswagen communiceert en hoe het met zijn fouten omgaat. “We hebben een cultuur van openheid en samenwerking nodig.” Müller riep tevens iedereen bij Volkswagen op om blijk te geven van meer moed, meer creativiteit en meer ondernemingsgeest in het onderlinge contact.

De CEO van Volkswagen kondigde als vijfde prioriteitspunt het omvormen van de Strategy 2018 naar een Strategy 2025 aan. “Veel mensen buiten Volkswagen, maar ook enkele van ons, begrepen niet dat onze Strategy 2018 veel meer omvat dan enkel productieaantallen. Veel zaken werden ondergeschikt geplaatst aan de zucht naar ‘Sneller, Hoger, Groter’, vooral de winstmarge op verkopen.” Volgens Müller gaat het er niet om 100.000 auto’s meer of minder te verkopen ten opzichte van een belangrijke concurrent. In plaats daarvan gaat het echt om kwalitatieve groei. Müller gaf aan dat de fundering onder de Strategy 2025 van de Group gedurende de komende maanden wordt gelegd, om de strategie vervolgens medio volgend jaar bekend te maken.